کارمزد

خدمات مطمئن با هزینه متعادل

کارمزد پایه برای خدمات ترجمه 380 کرون دانمارک در ساعت می باشد. هزینه سایر خدمات با توجه به مدت و نوع سرویس متغییر می باشد. برای گرفتن معلومات دقیق راجع به هزینه خدمات با ما از طریق تلفن, ایمیل یا فرم ارائه شده در همین صفحه تماس بگیرید

درخواست تعیین کارمزد

.با پر کردن و ارسال فرم زیر می توانید معلومات دقیق راجع به کارمزد و هزینه خدمات بدست بیاورید

 

:نام
:شماره تلفن
:آدرس ایمیل
:متن سوال
 
 
 

Copyright ©2008 psac.dk